Wsparcie techniczne

Masz możliwość bezpośredniego zakupu wsparcia technicznego na wszystkie systemy zamówione w wwwStudio

 

Późniejsze wsparcie techniczne jest tak samo ważne, jak projekt serwisu internetowego w początkowej fazie powstawania nowego systemu.

W miarę upływu czasu, bezustannie są wprowadzane nowe technologie, a te już istniejące są na bieżąco uaktualniane i wyposażane w nowe funkcje. Zaniedbanie takich czynności jak update, odświeżanie czy backup systemów i serwisów internetowych, może doprowadzić do błędów w funkcjonowaniu, spowolnienia wyświetlania informacji lub nawet zatrzymania działania.

Nie tylko czynności wymienione powyżej, powinny być wykonywane w ustalonych okresach czasu przez administratorów. Takie sprawy jak dodawanie treści, drobna zmiana wyglądu lub modyfikacja czy instalacja nowych modułów, również może zostać wykonana przez nasz zespół.

Przeprowadzamy modyfikacje nie tylko serwisów, które zostały zamówione w wwwStudio. W naszym portfolio pod zakładką ‚modyfikacje’ znajdziesz wykonane modyfikacje serwisów internetowych, między innymi tych, które nie były zamówione w wwwStudio.

 

Top